CategoriesHorecahuis Limburg Overname

Overdrachtsbelasting 2021: wat gaat er veranderen?

Een verrassing op Prinsjesdag 2020: voor vele starters én doorstromers op de woningmarkt (het hoeft dus niet je eerste woningaankoop te zijn) is er een voorgenomen besluit over het vrijstellen van overdrachtsbelasting vanaf 2021.
De vrijstelling kan dus ook gebruikt worden door kopers die ooit al een woning gekocht hebben.

De voorwaarden zijn in het wetsontwerp:

  • De koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar.
  • De koper koopt een woning.
  • De koper heeft de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en verklaart dit schriftelijk.
  • De koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium) en verklaart ook dit schriftelijk.

Het gaat om een voorgenomen besluit, dit betekent dat de Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachtsbelasting) nog goedgekeurd moet worden door Eerste en Tweede Kamer. De wet wordt momenteel behandeld door de Tweede Kamer en naar verwachting wordt er op 10-11 november 2020 een besluit over genomen. Daarna moet de Eerste Kamer nog een beslissing nemen.

Alleen goed nieuws?
Nee, de ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ betekent ook dat het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 8%, behalve als koper een natuurlijk persoon die de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken. Voor die groep blijft het tarief 2%.

Dit betekent dat ondernemers of beleggers die een onroerende zaak willen aankopen er verstandig aan doen de levering van een aangekocht object in 2020 te laten plaatsvinden. Dat bespaart 2% aan overdrachtsbelasting. Bij een koopsom van € 400.000,00 moet er in 2020 € 8.000,00 minder aan de Belastingdienst afgedragen worden dan wanneer de levering in 2021 plaatsvindt.